Frivillige

Bliv frivillig på Rygårdcentret. Resultaterne af din tilstedeværelse er mange.

Frivillige.

Rygårdcentret har nogle aktive og engagerede frivillige, som deltager ved arrangementer og busture.

Flere frivillige

Vi har et stort ønske om at knytte flere frivillige til huset til glæde for beboerne.

Du kan blive frivillig på Rygårdcentret, hvis du ønsker det og kan opfylde de rammer, der er opsat generelt i Gentofte Kommune.

Kontakt

Har du lyst til at deltage i det frivillige arbejde på Rygårdcentret, kan du kontakte:
Pia Kristiansen, piak@gentofte.dk, telefon 39 98 72 75.
Susanne Pedersen, sped@gentofte.dk.

Forsikring

Som frivillig skal du selv tegne en privat ansvars- og ulykkesforsikring. 

Tavshedspligt

Som frivillig underskriver du en erklæring om tavshedspligt. Information om denne, og hvad den indebærer, får du ved opstartssamtalen.

Straffeattest

Gentofte Kommune beder om straffeattest på alle der har kontakt med kommunens borgere.
Du kan bestille en straffeattest på borger.dk under Politi, retsvæsen, forsvar og sende den til berk@gentofte.dk.

Gaver

Man modtager ikke penge, gaver eller arv fra beboerne.