Aktiv hverdag

Når du er aktiv, øger du din livskvalitet og sundhed.

Dansens dag.

Gentofte Kommunes indsatsområde 'Træn dig Fri' betyder, at vi tilbyder træning og rehabilitering til borgere, der ikke længere har så let ved at klare de daglige gøremål selv.

Målet er, at borgerne genvinder eller fastholder deres fysiske funktionsniveau bedst muligt.

På Rygårdcentret tænker vi Træn dig Fri – altså træning og rehabilitering – ind i dagligdagen med fokus på dine interesser og aktiviteter, der giver dig glæde, både mentalt og fysisk.

Aktiviteter til hverdag og fest

Rygårdcentret har, siden de første beboere flyttede ind, haft et højt aktivitetsniveau. Vi er er opmærksomme på at tilbyde aktiviteter, der interesserer nuværende beboere og daghjemsgæster. Vi sætter medinddragelse højt, derfor inviterer vi beboere og daghjemsgæster ind i planlægningen.

Faste aktiviteter

Du kan deltage i gymnastik fra mandag til fredag. Vi varierer mellem stolegymnastik, træning med håndvægte, motionscykler eller træning på vores udendørs fitnessbane. Derudover danser vi fast to gange om måneden.

En gang om ugen har vi it-café, hvor der undervisning i egen eller lånt tablet eller computer.

Du kan også gå på opdagelse på vores indendørs oplevelsessti.

Temaer og årstidsbestemte arrangementer

Vi afholder temauger og jævnligt salg af tøj og sko, herunder et modeshow. Desuden er der særlige årstidsbestemte fester og arrangementer i forbindelse med højtiderne heriblandt julemarked.

Nogle arrangementer er fælles for alle, andre afholder de respektive afdelinger.

Handicapvenlig minibus

Rygårdcentret har en handicapvenlig minibus, som vi benytter til mange spændende og inspirerende udflugter.

Gudstjeneste

Præsten afholder gudstjeneste den 2. og 4. onsdag i hver måned.