Mad og måltider

Rygårdcentret får leveret mad fra Det Danske Madhus.

Suppe og rødvin.

Rygårdcentret følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kost. Vi følger hver enkelt beboers ernæringstilstand nøje, da ernæringstilstanden har stor indflydelse på livskvaliteten.

Vi opfordrer til, at du spiser sammen med de andre beboere med henblik på socialt samvær.

I afdelingerne spiser vi cirka på disse tidspunkter, spørg i afdelingerne:
Morgenmad                kl. 8-10
Frokost                       kl. 12.00
Aftensmad                  kl. 17.30
Aftenkaffe                   kl. 19.30

Efter frokost eller i løbet af eftermiddagen er der kaffe.

Det er også muligt dagligt at købe frokost i Café Spisestedet.

I automaten i foyeren kan du købe drikkevarer og snacks.

Gæster

Ønsker dine gæster at spise med, kan du bestille maden hos personalet, dog skal aftensmad bestilles fem hverdage i forvejen.