Husets medarbejdere

Rygårdcentrets medarbejdere har forskellige kompetencer og uddannelser.

Stafetdag 2018.

I afdelingerne er ansat plejepersonale, herunder social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og pædagoger.

Herudover er der ansat medarbejdere i Café Spisestedet, medarbejdere til at gøre rent, til at vaske tøj og til det tekniske område, altså driften af bygningen.

Aftenmedarbejderne samarbejder med aftensygeplejersken, og natmedarbejderne samarbejder med natsygeplejersken i døgnplejens vagtcentral. Endvidere samarbejder vi med akutteamet for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Medarbejderne bliver løbende videreuddannet inden for fx demens, palliativ pleje samt kost og ernæring.

I vores MED-gruppe vedtager vi husets personalepolitikker for fx rygning, pauser, brug af mobiltelefon og så videre.