Tilsyn

Pleje & Sundhed Myndighed og diverse offentlige myndigheder fører tilsyn på Rygårdcentret.

Tilsynsrapport.

Det er lovpligtigt for Gentofte Kommune at lave mindst et uanmeldt tilsyn i alle plejeboliger årligt. Dette skal sikre, at kvaliteten af plejeboligerne opfylder de krav, som kommunen har stillet.

 

Disse tilsynsrapporter kan du læse på Plejehjemsoversigten, følg linket øverst på siden.

 

Læs mere om tilsyn på Gentofte Kommunes hjemmeside, følg linket næstøverst på siden.