Tilsyn

Pleje og Sundhed Myndighed og diverse offentlige myndigheder fører tilsyn på Rygårdcentret.

Tilsynsrapport.

Det er lovpligtigt for Gentofte Kommune at lave mindst et uanmeldt tilsyn i alle plejeboliger årligt. Dette skal sikre, at kvaliteten af plejeboligerne opfylder de krav, som kommunen har stillet.

 

Disse tilsynsrapporter kan du læse på Plejehjemsoversigten, følg linket øverst på siden.

 

I linket næstøverst på siden kan du læse om Fødevarestyrelsens tilsyn.

 

Læs mere om tilsyn på Gentofte Kommunes hjemmeside.