Vores historie

Rygårdcentret er udbygget og ombygget af flere omgange.

Tiltagene og idéerne om at opføre Rygårdcentret begyndte allerede tidligt i 1970’erne.

 

Planlægningen

Planlægningsarbejdet blev indledt i efteråret 1974, hvor Gentofte Kommune lod en række brugergrupper vurdere, hvilke behov centret skulle dække.

 

I efteråret 1975 blev brugergruppens tanker og idéer sammenfattet i form af et funktionsprogram. Funktionsprogrammet har i revideret udgave dannet udgangspunkt for den nuværende form af centret.

 

Opført i 1978-79

Rygårdcentret er opført i 1978-79 og er tegnet af arkitekterne Erik Ejlers og Henning Graversen.

 

Ved opførelsen bestod Rygårdcentret af 54 beskyttede boliger og 32 plejeboliger grupperet omkring de to atriumbygninger, der indeholder fælles funktioner og terapeutiske tilbud.

 

Desuden blev der opført produktionskøkken, vaskeri, frisør samt tand- og fodpleje. Faciliteter, som den dag i dag stadig er på Rygårdcentret.

 

Indflytningen

1. april 1980 bød Rygårdcentret de første beboere og daghjemsgæster velkommen.

 

Renovering

Rygårdcentret er siden 1980 løbende blevet renoveret, så det fremstår lyst og venligt og lever op til nutidens krav til en plejebolig. Det oprindelige arkitektoniske indtryk er stadigvæk det fremherskende.

 

I årene 2000-04 gennemgik Rygårdcentret en omfattende tagrenovering, ligesom der alle steder i fællesrummene, på plejehjemmet, i foyeren og på gange blev åbnet, så der kom mere lys og luft ind.

 

Bevaringsværdigt

I 2005 blev Rygårdcentrets bygninger og omkransende træer udpeget som bevaringsværdige.

 

Moderniseringsplanen

Rygårdcentret eksistensgrundlag blev yderligere cementeret i 2005. Her vedtog Gentoftes kommunalbestyrelse at igangsætte en større moderniseringsplan på ældre- og plejeområdet.

 

En plan, der indebærer, at et større antal små og utidssvarende boliger bliver nedlagt og erstattet af nye og mere handicapvenlige ældreboliger.

 

Tilbygningen

November 2010 blev 40 nye torums plejeboliger med fast personale taget i brug på Egelunden.

 

Aflastningen

Marts 2013 blev 32 plejeboliger med fast personale omdannet til aflastningsboligerne Drossellunden.

 

Fakta

 

Rygårdcentret

Grundareal udgør 24.230 m2.

Etageareal udgør 10.480 m2.

 

Arkitekter

Erik Ejlers og Henning Graversen, arkitekter MAA

 

Arkitekterne Erik Ejlers og Henning Graversen har blandt andet stået for følgende projekter:

  • Berlin, Diakoniezentrum, Heiligensee, Tyskland

  • Møllegården, Gladsaxe

  • Ordrup Vænge, Charlottenlund.

Ingeniør

Steensen & Varming, FRI

 

Landskabsarkitekt

Eywin Langkilde

 

Nybyggeriet Egelunden

40 nye plejeboliger

 

Arkitekter

Thora Arkitekter A/S

 

Ingeniør

Niras A/S

Bruttoareal: 3.500 m2