Egelunden

Egelunden er plejeboliger med fast personale, som man førhen kaldte plejehjem.

Det kreative hjørne.

Egelunden er for borgere, som har svært ved at klare sig på grund af alvorlig sygdom, herunder demens, vidtgående fysiske eller psykiske handikap eller udtalt almen svækkelse.

De 40 boliger er fordelt på to etager. Hver bolig er på 41 kvadratmeter og indeholder to værelser med bad og toilet. Der er elektrisk seng og klædeskab. I stuen er der køkken med køleskab.

Hver bolig er forsynet med værdiskab, kaldeanlæg samt et tv- og telefonstik.

Målskitse

Du kan se en målskitse over boligen.

Indflytning

Når du skal flytte ind, er der mange praktiske ting at tage stilling til. Derfor bliver du og dine pårørende inviteret til et møde med gruppelederen. På mødet taler vi blandt andet om dine daglige vaner og præferencer.

Læs om alt det praktiske vedrørende indflytningen i linket øverst på siden.

Yngre demente

Egelunden 2. sal har et afsnit for yngre demente, derfor kræver det en specialvisitering at få en bolig på 2. sal.

Yngre demente adskiller sig fra ældre demente på flere punkter:

  • De kan have en ægtefælle, som ofte er udearbejdende, men som også er en stor del af den yngre dementes hverdag, også i den nye bolig.
  • De kan have yngre børn.
  • De kan stadig have forældre.
  • Der er ofte en kort tidsperiode fra et aktivt arbejdsliv, til at demensdiagnosen gør dem plejekrævende.
  • De har typisk ikke nået at kende en hverdag som pensionist.
  • De har ofte et behov for fortsat at bidrage til samfundet.
  • De har ingen eller få alders- og livsstilsrelaterede sygdomme, derfor har de stadig et højt aktivitetsniveau både fysisk, socialt og kognitivt og ønsker at leve deres liv derefter.

Det betyder, at hverdagen på Egelunden 2. sal er lidt anderledes end i resten af huset. På Rygårdcentret tilrettelægger vi hverdagen med udgangspunkt i beboernes aktuelle behov, mens vi på Egelunden 2. sal også tager hensyn til de ovenstående forhold.